Teknisk kompetens och struktur

Hela vägen från planering till driftsättning

En väl utbyggd digital infrastruktur är idag grundläggande för ett demokratiskt och välfungerande samhälle. MTEK är med och bygger de fysiska förutsättningarna, hela vägen från planering till driftsättning.

Vi erbjuder både skräddarsydda lösningar inom FTTx (Fiber to the x) och konsulttjänster inom telekomfältet. Vår styrka är en djup teknisk kompetens i kombination med en tydlig struktur för processen. Att följa tidtabell och budget och leva upp till leveranskrav är en självklarhet.

Konsulttjänster

Behöver ni hjälp med hela projektet eller utvalda tjänster? Vad ni än väljer möter ni engagerade och erfarna konsulter.  Läs mer

Samarbetspartners

Kompetenta samarbetspartners i stora delar av landet ger oss en bred bas för att genomföra projekt på många platser. Läs mer

Om MTEK

Med lång erfarenhet från både beställar- och utförandesidan förstår vi komplexiteten i varje projekt – och vet hur vi ska hantera den. Läs mer